سه شنبه، ۸ اسفند، ۱۴۰۲ | Tuesday, 27 February , 2024
همکاری و مشارکت علمی

شبکه هم تالیفی

شبکه هم تالیفی مجموعه ای از هم تالیفی در یک موسسه، مجله، موضوع و ... تشکیل شبکه ای از تالیفات مشترک یا شبکه هم تالیفی (Co-authorship Network) می دهند. شبکه های هم ...

هم تالیفی یا تالیف مشترک

هم تالیفی یا تالیف مشترک (Co-authorship) مشارکت علمی دو یا چند نویسنده که به تولید برونداد علمی منجر شود. یا به نوعی فرآیندی که طی آن دو یا چند نویسنده جهت ...

انواع مشارکت علمی

انواع مشارکت علمی مشارکت محدود (Partial Collaboration): در این نوع مشارکت علمی، هر فرد مسوول انجام بخش خاصی از فعالیت پژوهشی است. مشارکت کامل (Full Collaboration): در این نوع مشارکت ...

مزایای مشارکت علمی

مزایای مشارکت علمی ارتقاء کمیت تولیدات علمی افزایش کیفیت تولیدات علمی (مجله منتشر کننده و استنادهای دریافتی) افزایش رویت پذیری (Visibility) پژوهشگران و تولیدات علمی آن ها استفاده از تخصص ...

مشارکت علمی

همکاری و مشارکت علمی (Scientific Collaboration) مشارکت زمانی شکل می گیرد که دو یا چند پژوهشگر در انجام یک پژوهش برای رسیدن به هدف مشترک و خلق دانش جدید همکاری کنند.   میزان ...

سرخط خبرها