پنج خانواده آمریکایی، چهار خانواده کانادایی و یک خانواده انگلیسی علیه این بانک اسپرم در جورجیای آمریکا شکایت کرده اند در حالی که طبق ایمیلی که این بانک اسپرم در سال ۲۰۱۴ به یکی از مادران دریافت کننده اسپرم اهدایی آگلیس ارسال کرده تا آن زمان ۱۹ نوزاد پسر و ۱۷ نوزاد دختر با اسپرم  اهدایی این فرد به دنیا آمده اند.

AggelesFullScreen

بر اساس تحقیقات به دست آمده آگلس از بیماری های روانی خطرناکی مانند اسکیزوفرنی، اختلال دوقطبی و خودشیفتگی رنج می برد که احتمال انتقال آن به این ۳۶ کودک و کودکان دیگری که احتمالا با استفاده از اسپرم ذخیره شده وی پس از سال ۲۰۱۴ متولد شده اند بالاست.

angie-collins.jpg.size.custom.crop.1086x724

  آنجی کالینز، مادر یکی از کودکان متولد شده با اسپرم مرد روانی
انتهای پیام