شنبه، ۵ خرداد، ۱۴۰۳ | Saturday, 25 May , 2024

هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری برگزار شد

نسخه قابل پرینت
کد خبر:5602
دوشنبه، ۲۵ مرداد، ۱۳۹۵ | 21:23

هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری برگزار شد

مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۴ تا ۲۱ آبان ۱۳۹۴ توسط شورای اسلامی شهر مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، شهرداری مشهد و مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.

در این کنفرانس۲۰۵عنوان مقاله تخصصی شامل۳۷۷۲صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری

طراحی شهری و راهکارهای پدافندغیرعامل
تحلیل ساختار درآمدی شهرداری مشهد و راهکارهای خلق منابع جدید برای آن
تأثیر منظر سبز شهری در ارتقاء کیفیت سرزندگی نمونه موردی: محله سجاد مشهد
سنجش میزان انطباق کلانشهر مشهد با شاخصهای شهر دوستدار سالمند
تعیین مکان گزینی بهینه ایستگاههای آتشنشانی با روش تلفیقی MCDM-GIS منطقه ۶ شهرداری تهران
بررسی نقش مبلمان شهری در آرامش توریسم مذهبی نمونه موردی:خیابان امام رضا (ع) مشهد مقدس
ارزیابی عناصر کلیدی شهر خلاق، در پهنههای مرکز شهر مشهد با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری
بررسی تأثیر آلودگی صوتی بر میزان خشونت شهروندان مطالعه موردی: منطقه ۰۱ تهران
سیری در آموزههای دینی با تأکید بر مدیریت شهر اسلامی
برنامهریزی توسعه راهبردی شهری با تأکید بر مؤلفههای شهر سالم نمونه موردی: منطقهی میانی شهر بجنورد
سنجش وضعیت ایمنی و سهولت تردد و حملونقل درونشهری در کلانشهر مشهد براساس شاخصهای شهر دوستدار سالمند
تحلیل جامعهشناختی میزان سواد رسانهای شهروندان و عوامل مؤثر بر آن مطالعه موردی: شهروندان منطقه ۱۱ شهری مشهد
سنجش کیفیت زندگی شهری در کلانشهر تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
ساماندهی مدیریت بافت فرسوده شهری مطالعه موردی: محله آبکوه_ منطقه یک شهرداری مشهد
ارزیابی پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری ایلام
ارزیابی مکانیابی کاربری آموزشی دبستان با رویکرد استراتژیک و مسئله محور نمونه موردی: منطقه یک مشهد
امکان سنجی حذف خط ۱۰ از ناوگان اتوبوسرانی شهر مشهد خط موزای با قطار شهری
ارائه راهبردهای توسعه معماری ایرانی_اسلامی با تأکید بر پتانسیلهای نورپردازی درجهت ایجاد سیمای مذهبی و معنوی- نمونه موردی خیابان شیرازی مشهد حد فاصل میدانشهدا تا حرم مطهر
ارزیابی ابعاد مختلف شرایط زندگی در شهر جدید گلبهار و نقش آن در جمعیت پذیری از کلانشهر مشهد مقدس
بررسی نقش شهرداری ها در افزایش مشارکت شهروندان در طرح های توسعه شهری مطالعه موردی : شهر بیدخت
بررسی سطح مدیریت دانش با تکیه بر مدل نوناکا و تاکوچی در سازمان شهرداری مشهد
بررسی وضعیت مساجد و دینداری در شهر مشهد ارائه کاربست های افزایش تعاملات مساجد و جوانان
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهری
نقش تجهیزات استفاده شده در پارکها در آرامش روانی و رضایت مراجعه کنندگان نمونه موردی: پارک کوهسنگی و پارک ارم
توجه به حقوق شهروندی در وضع قوانین و مقررات شهرسازی و ساخت و سازها
حمل و نقل شهری و اقتصاد سبز
اقتصاد شهری و شهرداری چالشها و فرصتها
لزوم شناسایی نقاط دفن نخاله های ساختمانی شهر مشهد در گذشته و تاثیر آن بر روند احداث پروژه های عمرانی مطالعه موردی : پارک ملی چهل بازه
تحلیل پراکنش تخلفات ساختمانی بر اساس کمیسیون ماده صد در کلانشهر مشهد
رتبه بندی مناطق شهر مشهد بر اساس میزان بهرهمندی ازTOPSIS خدمات شهری به روش تحلیل چند متغیره
تعیین اثرگذاری ویژگیهای جمعیتی بر وقوع میزان جرم مطالعه موردی: شهر اهواز، محدوده کلانتری ۱۵و۱۶
بررسی وضعیت کیفیت زندگی شهری در ابعاد اجتماعی،کالبدی و محیطی مطالعه موردی: شهر مشهد
ارزیابی تأثیر عوامل تکنولوژیکی بر تمایل شهروندان در استفاده ازخدمات الکترونیک در مناطق ۹ و ۵ شهر مشهد
تحلیل تغییرات زمانی و توزیع مکانی فضاهای سبز شهر مشهد طی سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۹ با استفاده از رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین
شورای اجتماعی محلات، رویکرد مشارکتی متفاوت در شهر ایرانی – اسلامی
برنامهریزی راهبردی شهری توسعه صنعت گردشگری، نمونه موردی شهر بجنورد
بررسی میزان رعایت عدالت در روشهای مختلف تعیین بهای خدمات اتوبوسرانی
بررسی نشانه معنا شناختی تولید معنا در معماری مورد مطالعه : کافی شاپ و رستوران سنتی
تحلیل میزان توسعهیافتگی فضای سبز عمومی شهر شیراز با تکنیک مجموعههای فازی
راهبردهای توسعه مرکز شهر مشهد بعد از انقلاب اسلامی ایران ۱۳۹۴-۱۳۵۷
پیشنهاد مدل بودجهریزی پایدار مناطق شهرداری مشهد بر اساس بررسی و تحلیل بودجه مصوب درآمدی سالهای ۱۳۸۹تا۹۴ نمونه موردی : منطقه ۹۱ شهرداری مشهد
بررسی شیوه ارتقاء شاخص های توسعه پایدار شهری در بهبود مدیریت بحران مطالعه موردی شهر مشهد
ارزیابی معماری سازمانی شهرستان جهرم
سنجش پایداری کالبدی محله شاهد مشهد در برابر زلزله
گیاهان بوگیر، ترفندی در حفظ زیبایی و سلامت محیط طبیعی شهری مطالعه موردی کمربند جنگلی شهر گز برخوار
ماهیت اداری – اجتماعی محلات در شهر ایرانی – اسلامی
ارائه یک متدولوژی بر پایه روش دلفی برای شناسایی فاکتورهای مدیریت ریسک درپروژههای عمرانی شهری
گروه بندی بافت های فرسوده شهری استان خراسان رضوی با توجه به معیارهای توسعه یافتگی پایدار به روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی
رویکردی تحلیلی بر طراحی و برنامه ریزی کالبدی کاربری های شهری مورد شناسی؛ مسکن مهر شهر بیرجند
شناسایی و رتبه بندی فرصت های سرمایه گذاری در شهرهای دارای جاذبه ی گردشگری مذهبی مطالعه موردی مشهد
ساماندهی محور شهری با استفاده از مدل استراتژیک ده مرحلهای برایسون نمونه موردی محدوده خیابانهای قرنی و حرعاملی طرح موضعی عامل در شهر مشهد
تحلیل وضعیت کمی و کیفی مسکن در استان همدان با استفاده از مدل تاکسونومی عددی و ویلیامسون
بررسی و مقایسهی تجربی مقدار آب مصرفی در فضای سبز شهری حاوی آب انبارهای مینیاتوری
بررسی کاربری اراضی شهری با رویکرد پدافند غیرعامل مطالعه موردی: ناحیه چهار منطقه ۷ شهرداری تهران
عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در شهر مشهد
مقایسه مقررات رشد هوشمند شهری و ضوابط طرح تفصیلی در طراحی مناطق شهری؛نمونه موردی محور سراب و جاهد شهر مشهد
ویژگیهای شهرسازی در شهرهای صفوی
نقش واحدهای R&D در مدیریت شهری
بررسی میزان رضایت شهروندان از قطار شهری مشهد با استفاده از مدل سروکوال
سنجش میزان شاخصهای بهزیستن اجتماعی شهروندان مقایسه مناطق شهری کلانشهر مشهد
ارزشیابی وضعیت آموزش نیروی انسانی شهرداری آمل با مدل کرک پاتریک
سنجش توسعه میان افزا راهبرد پایداری بافت فرسوده شهری شهرکرمانشاه محله فیض آباد
بررسی عملکرد المان های شهری مشهد
بررسی نقش الگوی توسعه حمل و نقل همگانی مدارTOD در بهبود کیفیت زندگی در محله نمونه موردی: حوزه شمالغرب شهر مشهد
تأثیر آبوهوا بر میزان ارتکاب جرائم سرقت مطالعه موردی شهر قروه
بررسی تطبیقی بازنمایی مقاصد گردشگری مذهبی-زیارتی در وبگاههای جامع راهنمای گردشگری مورد مطالعه: مشهد، مدینه، سانتیاگو، لهاسا و اورشلیم
مولفه های تاثیرگذار بر سرزندگی در شهر ایرانی اسلامی نمونه موردی: خیابان امامت مشهد
بررسی رفتار لرزهای قابهای خمشی در ساختمانهای فولادی نا منظم در ارتفاع درحوزههای نزدیک و دور ازگسل
رابطه سه جزئی سکونت، خدمات و اشتغال در سلسله مراتب سکونتگاه های منطقهای ونقش آن در کاهش سفر
بررسی و تحلیل جایگاه فرهنگ در تجربه بازآفرینی بافت تاریخی مشهدنمونه موردی: محور کشمیریها
اثرات توسعهی حریم شهر مشهد بر بافت کالبدی روستاهای اطراف ناحیه توس
تحلیلی بر معیارهای مکانگزینی مدارس مقطع راهنمایی شهر لنگرود
وضعیت پدافند غیرعامل در تاسیسات شهری نمونه موردی: شهرک صنعتی، نیروگاه، کارخانه قند شیروان
نقش اختلاط کاربری برحمل و نقل عمومی شهروندان نمونه موردی:منطقه گردشگری سپاد
مدل مشاوره راهبردی در تملک و آزاد سازی املاک در بافت های فرسوده نمونه موردی: بافت فرسوده آبکوه مشهد
بررسی جنبه های ادراکی عملکردی ورودیهای اصلی شهر مشهد مطالعه موردی : محورهای نیشابور و مشهد
حقوق شهروندی در معابر پیاده شهر، با تأکید بر آرمانشهر رضوی
بررسی وضعیت جمعیت و منابع تأمین آب شرب شهر مشهد با رویکرد سیستمهای دینامیکی
تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی با تأکید بر الزامات آمایش سرزمین در طراحی شهری نمونه موردی : بلوار پیامبر اعظم قم، بزرگترین محور معنوی جهان اسلام
آسیبشناسی و بررسی چالشهای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد با رویکرد حکمرانی در توسعه شهر هوشمند مشهد
شهراسلامی؛رویکردمعرفت شناسانه
نقش راهبرد توسعه شهر CDS در ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی نمونه موردی :شهرک امام علی (ع) مشهد
سنجش قابلیت دسترسی به فعالیتهای شهری با استفاده از سامانه اتوبوسهای تندرومطالعه موردی بیمارستانها و پارکهای کلانشهر مشهد
مدیریت استراتژیک فرهنگی با ابزار کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه دبیرخانه شوراهای اجتماعی محلات مشهد
الگوی بهینه نظام شهری بررسی تجربه استان خراسان رضوی
ساماندهی بافت فرسوده با تأکید بر رویکرد استراتژیک( CDS )نمونه موردی: محدوده پنچتن شهرداری منطقه ۴ مشهد
تکنولوژی نوین تصفیه سوخت دیزل گامی مؤثر در کاهش آلودگی محیط زیست شهری
ضرورت توجه به راهبرد توسعهی منطقه ای RDS به منظور افزایش کارامدی راهبردتوسعهی شهری CDS
بررسی تطبیقی نتایج ممیزی سیستم مدیریت کیفیت و آمار مرکز ارتباطات مردمی شهرداری مشهد مطالعه موردی: مناطق سیزدهگانه شهرداری مشهد
بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر بهره وری کارکنان شهرداری یزد
بررسی فرم کالبدی کلانشهر مشهد با استفاده از مدلهای کمی
تحلیل وارزیابی فضائی آبخوری های عمومی درکلانشهرمشهد بااستفاده ازمدلهای SWOT ,TOPSIS , TDI
احیاء فضاهای گمشده شهری با راهبرد رشد هوشمند
تدوین بیانیه چشمانداز کالبدی- فضایی شهر مشهد در سند راهبردی حوزه معماری و شهرسازی طرح زیارت
بررسی و ارزیابی شهر مشهد بر اساس شاخصهای شهر خلاق
بررسی رابطه سکونتگاههای غیررسمی داخلی با امنیت شهری،نمونه موردی،محله آبکوه مشهد
تقویت پیوندهای مشهد شاندیز و اثرات آن در توسعه منطقه با رویکرد گردشگری زیارتی
تدوین و بازطراحی فرآیند راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات مطالعه موردی شهرداری مشهد
بررسی مؤلفههای تأثیرگذار بر ارتقا پیاده مداری در فضای شهری نمونه موردی: بلوار وکیلآباد مشهد، حدفاصل خیابان سید رضی تا دانشآموز
سنجش توسعه فضایی شهر از منظر پایداری نمونه موردی شهر بجنورد
سنجش رضایتمندی شهروندان از پروژههای شهری مطالعه موردی : زیرگذر چهارراه ولیعصر شهر تهران
مشکلات اجتماعی در فرهنگ آپارتماننشینی و راهکارهای ارتقاء آن در شهر مشهد مطالعه موردی:مجتمع آپارتمانهای پردیس
ارزیابی سیاستهای اجرایی دولت در تأمین مسکن گروههای کمدرآمد شهری مطالعه موردی: کلانشهر مشهد
بررسی باز زندهسازی کاروانسرای بابا قدرت در شهر مشهد
بررسی وضعیت نگهداری موقت ،جمع آوری وحمل پسماندهای عفونی مطالعه موردی شهر مشهد
رویکردهای نوین آرام سازی ترافیک در طراحی شهری
Engineering geological problems caused by city planning and its management countermeasure
بررسی کیفیت کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهر همدان مطالعه موردی: ورودی شهر از سمت کرمانشاه
نقش اراضی موقوفه در تحققپذیری فضاهای سبز شهر مشهد نمونه منطقه ۱تا ۷ شهرداری
سنجش میزان احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر شیراز
نقش گردشگری زیارت در تحقق آرمانشهر رضوی مقایسه تطبیقی کلانشهر مشهد و قم
بررسی تطبیقی اندیشه های آرمانگرایی شهر ایرانی – اسلامی با یوتوپیای غربی
تحلیل ساختاری راهبردی روند رشد و توسعه کلانشهر تهران با استفاده از مدل هلدرن
رابطه فرهنگ ترافیک و تعداد تصادفات منطقه مورد مطالعه:منطقه ثامن مشهد
مطالعه جامعه شناختی سنجش فرهنگ شهروندی و مؤلفه های آن مطالعه موردی شهروندان شهر شیراز
ساماندهی محله کوهسنگی مشهد با تأکید بر اصول شهر خلاق
بررسی مطالعات تطبیقی جهت پیادهسازی الگوی موفق شهر دوستدار کودک در ایران
مدلسازی انتخاب زمان عزیمت با استفاده از مدل های انتخاب گسسته: مطالعه موردی مشهد مقدس
تحلیلی بر نقش استراتژی توسعه شهری در تحقق اهداف مناطق آزاد کشور:مورد: منطقه آزاد ارس شهر جلفا
ارزیابی میزان تمایل زائران و گردشگران به بازدید از جاذبههای متنوع گردشگری شهر مشهد
بررسی رویکرد استراتژی توسعه شهری CDS در بیرجند با تأکید بر حکمروایی خوب شهری
شناسایی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شهروندان از کیفیت خدمات سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد
بررسی تأثیر شاخصهای شهر دوستدار کودک بر توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: قوچان
شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر برونسپاری فعالیتهای سازمان مپ شهرداری مشهد
شهرهای زیارتی وتامین مالی پایدار شهرداریها چالش ها و راهبردها
یک چارچوب مفهومی برای سنجش عدالت اجتماعی در سامانههای حملونقل همگانی
بررسی ابزارهای هویت ساز محله با توجه به نظریه زیبایی شناختی گروتر
ارزیابی و مقایسه کیفیت بصری بزرگراه شهری مطالعه موردی: بزرگراه مدرس و نیایش
مدیریت یکپارچه شهری در گردشگری مذهبی کلانشهر مشهد
نقش راهبرد توسعهی شهری CDS در کاهش فقر شهری در مناطق حاشیه نشین مطالعهی موردی: محله نجف آباد شهر زنجان
نقش ریسک ادراکشده در پذیرش بلیت الکترونیکی در حملونقل عمومی درونشهری توسط شهروندان شهر یزد
میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت محیط زندگی نمونه موردی شهر گلهدار فارس
ارزیابی و تحلیل جانمایی دفن مواد زائد شهری با رویکردSWOT و TOPSIS مطالعه موردی: منطقه ۲ شهرداری مشهد
بررسی رفتار عابرین پیاده در مواجهه با تسهیلات ترافیکی معابر شهری به کمک دادههای مشاهدهای مطالعه موردی؛ناحیه مرکزی شهر یزد
بررسی انواع مدلهای رشد و توسعه شهری
استفاده از طراحی بومی الگوی تعبیری در توسعه صنعت گردشگری
بررسی و تحلیل تأثیر فرهنگ میهماننوازی بر توسعه گردشگری شهر مشهد
فرایند طرح توسعه و عمران با رویکرد راهبردی در انطباق با سند CDS شهر مشهد
ارزیابی پایانههای سطحی درونشهری مشهد با رویکردی همهجانبه نگر و عدالت محور
تجزیه و تحلیل بافت شهری شهر ارومیه به روش ترانسکت
تعیین معیارهایی جهت بررسی میزان تحقق پذیری پیشنهادات ترافیکی طرح های تفصیلی نمونه موردی بررسی منطقه ۱۱ شهرداری مشهد با استفاده از تکنیک SWOT
بررسی نحوه استفاده از خاک و ضایعات ساختمانی در فضای سبز شهری با رویکرد امکانسنجی احداث تپه مصنوعی در پارک چهل بازه مشهد
بررسی و تحلیل مولفه های تاثیرگذار بر کیفیت پیاده رو وکیل آباد مشهد
شهرسازی مشارکتی و تحققپذیری طرحهای توسعه شهری میانگذر حوزه شمال شرق
هویت بخشی به رود دره کلکچال با رویکرد تحریک حواس انسان بهواسطه عنصر آب
تحلیلی بر مدیریت مقصد گردشگری در کلانشهر مذهبی مشهد
تحلیل شاخصهای استراتژی توسعه شهری در کلانشهر مشهد
بررسی نگرش شهروندان، نسبت به سطح کیفیت ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی مطالعه موردی: سیستم اتوبوسرانی بیرجند و حومه
از شهرنشین تا شهروند: توسعه دارایی مبنا به مثابه توسعه پایدار محلی در مناطق فرودست شهری مورد مطالعه: مهرشهر بیرجند
بررسی اثرات عابران پیاده بر روی شاخصهای ترافیکی در معبر
واکاوی و اثبات زیانهای توسعه افقی شهر یزد از منظر تاسیسات آبرسانی شهر
فرصت ها و تهدیدهای صنعت بازیافت کاغذ و مواد کاغذی
مطالعه و ارزیابی وضعیت سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در حوزه صنعت ساختمان به شیوه مشارکت در ساخت مطالعه موردی: سازمان شهرداری در کلانشهرها
بررسی موانع و چالشهای بهبود سیستم حمل ونقل و ارائه راهکار مطالعات موردی: بررسی وضعیت حملونقل مشهد و چگونگی بهبود آن
تحلیل و اولویتبندی عوامل مؤثر در جهت ارائه خدمات الکترونیک مطالعه موردی:مناطق یک و شش شهر مشهد
ارزیابی عملکرد شهرداری منطقه یک ناحیه سه شهر مشهد با تاکید بر رضایت مندی شهروندان
استاندارد سازی نظارت در پروژه های نگهداری فضای سبز
خوانشی بر انطباقپذیری زمینهای الگووارههای معاصر شهرسازی: جنبش نو شهرسازی، جنبش دهکده شهری، جنبش نوزایی شهری
بررسی عوامل زمینهساز حستعلق به مکان برای طراحی مطلوب در محیط کالبدی مجتمعهای مسکونی
تحلیلی جامعه شناختی بر نقش مشارکت اجتماعی در توسعه منطقه ای مطالعه موردی: شهر سفید شهر
بررسی هزینههای سفرهای شهری دانشجویان بر اساس الگوی مکان گزینی محل تحصیل و محل اسکان نمونه موردی دانشگاه تربیت مدرس تهران
راهبرد حکمروایی خوب و مدیریت مشارکتی شهری بافت مرکزی شهر کرمانشاه
مبانی نظری توسعه پایدار فضاهای زیست اجتماعی خرد مقیاس محلات و شاخصهای آن
تحلیل نمود و معنای ساختار مدیریت شهری و تاثیر آن بر تحقق مشارکت در شهرهای ایران، نمونه مطالعاتی شهر گرگان
تدوین برنامه راهبردی توسعه شهر فیروزکوه با استفاده از روش تلفیق AHP و SWOT
محاسبه پارامتری اثر سامانه اتوبوس تندرو BRT بر زمان سفر مسافران محدوده تأثیر
نقش فناوری اطلاعات در رضایت اربابرجوع با نقش میانجی کاهش بروکراسی مطالعه موردی شهرداری سیرجان
توسعه پایدار شهر با مدیریت پروژه های عمرانی در بستر سامانه GIS -مطالعه موردی:شهرداری منطقه سه مشهد
آسیب شناسی پروژههای مسکن مهربا تاکید بر فضاهای باز عمومی محوطه سازی نمونه موردی :مسکن مهر آفتاب سینا
بررسی تحولات شهرسازی و فضای شهری در دوران سنتی، مدرن و پستمدرن
تدوین و اولویتبندی استراتژیهای توسعه شهری CDS شهر مشهد با استفاده از تلفیق مدلهایSWOT و ANP
بررسی تطبیقی زیرگذر خیابان ولیعصر )ایران شهر تهران( با زیرگذر خیابان ویلیام )استرالیا شهر پرث
شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان شهر نیشابور در مدیریت شهری
بررسی و تحلیل ضرورت ایجاد بام سبز در مراکز کلانشهرها نمونه موردی : کلانشهر مشهد
گردشگری شهری و توسعه استان کرمان
مطالعه تطبیقی سازمان فضایی و عناصر و مؤلفههای مؤثر در آن در شهرهای سنتی و مدرن
تحلیل رویکرد اقتصادی زمانی در مقایسه زیرگذرها و روگذرهای عابر پیاده نمونه موردی؛ گذرگاههای غیرهمسطح مشهد و تهران
تدوین و اولویتبندی راهبردهای مدیریت پسماند شهر بابلسر با استفاده از روش Swot و ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی Qspm
مکانیابی بهینهی توسعهی شهری با رویکرد شاخصهای محیطی و استفاده از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره مطالعهی موردی: کلانشهر مشهد
بررسی تطبیقی سیاست های مسکن استیجاری و مسکن مهر با استفاده از روش AHP
بررسی فرآیند تهیه طرح تفصیلی شهر مشهد با رویکرد طراحی شهری نمونه موردی: حوزه جنوب غرب
ارزیابی عملکرد ادارات حملونقل و ترافیک مناطق شهرداری مطالعه موردی: ادارات حملونقل و ترافیک مناطق ۳۱ گانه مشهد
ارزیابی میزان آمادگی شهر مشهد در شکلگیری شهر خلاق
بررسی اقتصادی و زیست محیطی استفاده از برق خورشیدی در بوستانهای شهرمشهد
نقش مدیریت شهری در تحقق شهر تاب آور
تبیین مدل مفهومی شهری برای همه،شهر دوستدار کودک،با تاکید بر اصول کودک دوستی وتوسعه پایدار شهری
ساماندهی اصناف و مشاغل مزاحم و آلاینده گامیمؤثر در پیشبرد اهداف مدیریت وتوسعه پایدار شهری
بررسی مشکلات مدیریت پسماندهای ساختمانی در شهر مشهد و ارائه راهکارها
اثرات توسعه کالبدی شهرها بر تغییر کاربری اراضی پیرامونی در ایلام
سنجش نابرابری ناحیهای با استفاده از رویکرد تصمیمگیری چند معیاره نمونه موردی: استان گلستان
مقایسه حاشیه و مرکز شهر با تأکید بر مفهوم سرمایه ها در خانواده مطالعه موردی شهر رشت
نومنطقهگرایی، رویکرد نوین مدیریت منطقهی کلانشهری مورد پژوهی : منطقهی کلانشهری مشهد
بررسی و ارائه الگوی بهینه برای مکانیابی فضاهای سبز شهری با استفاده از روش AHP وGISنمونه مورد مطالعه: منطقه ۲ شهر کرمان
رتبه بندی مناطق شهرداری مشهد براساس شاخصهای مسکن و خانوار
تاثیر مدرنیته در کالبد شهر مشهد
بررسی و تحلیل لزوم ارتقای فضاهای پیاده در جهت احیای بافت مرکزی شهرها مطالعه موردی: خیابان امام شهر خوی
شناخت فرهنگ سازمانی بر مبنای مدل دنیسون در منطقه ۹ شهرداری مشهد
بررسی تأثیر انگیزش شغلی بر کارایی کارکنان شهرداری منطقه ۸ شهر مشهد
ارزیابی کمبودهای فضاهای کاربریهای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نمونه موردی شهر رشت
Spatial Analysis of hospitals in the city of Mashhad using network analyst model (Arc GIS)
بررسی وضعیت مدیریت دانش و نوآوری در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
بررسی فرسودگی شغلی و اثر آن بر بهره وری فردی کارکنان شهرداری منطقه چهار مشهد
بررسی ظرفیت تأثیرگذاری نظریههای توسعه شهری بر شکلگیری اجتماعات محلی موردپژوهش: محله دبستان منطقه ۷ تهران
ارزیابی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری با بهرهگیری از مدل TOPSIS و آنتروپی مطالعه موردی: مجموعه شهری حوزه جنوب غرب تهران
آسیبشناسی و بررسی چالشهای مدیریت پروژههای شهری مطالعه موردی: شهرداری مشهد

مطالب مرتبط

گزارش ارزیابی اثرگذاری اقتصادی و فنّاورانه بروندادهای علمی ایران/ ایران از لحاظ«سهم مقالات کاربردی از کل مقالات»در رتبه پنجم کشورهای اسلامی

رتبه چهارم ایران در منطقه در شاخص «اچ»/ جایگاه جهانی هفدهم ایران در انتشار مقالات داغ

ایران در رتبه چهارم تولید مقالات نانو دنیا/اختصاص یک پنجم کل مقالات ایران به نانو، منطقی است؟

ارائه بیش از ۹۱ هزار مقاله در کنفرانس های داخلی سال ۹۷ / برترین کنفرانس ها و فعال ترین دانشگاه ها در برگزاری گردهمایی های علمی

نظر دهید

* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند

سرخط خبرها