یکشنبه، ۶ خرداد، ۱۴۰۳ | Sunday, 26 May , 2024

یک مطالعه ملی پاسخ داد: اجرای «دستورالعمل جدید تعیین فشار خون بالا» در ایران چه تاثیراتی خواهد داشت؟

نسخه قابل پرینت
کد خبر:49044
یکشنبه، ۱ خرداد، ۱۴۰۱ | 10:11

یک مطالعه ملی پاسخ داد: اجرای «دستورالعمل جدید تعیین فشار خون بالا» در ایران چه تاثیراتی خواهد داشت؟

نتایج مطالعه ملی محققان علوم پزشکی ایران نشان می دهد بر اساس دستورالعمل جدید تعیین فشار خون بالا، حدود ۱۱ میلیون ایرانی به این بیماری مبتلا هستند و با توجه به افزایش دو برابری مرگهای قلبی عروقی ناشی از فشار خون بالا طی سه دهه گذشته در کشور، اجرای این دستورالعمل موجب کاهش بار سنگین بیماری فشار خون بالا برای نظام سلامت خواهد شد.

به گزارش دیده بان علم ایران محققان علوم پزشکی ایران در این مطالعه ملی  تحت عنوان Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension based on ACC/AHA versus JNC7 guidelines in the PERSIAN cohort study که با هدایت دکتر رضا ملک زاده، استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام و نتایج آن در مجله بین المللی Scientific Reports  از انتشارات Nature  منتشر شده، به بررسی تاثیر اجرای دستورالعمل جدید تعیین فشار خون بالا و توزیع مجدد بیماران مبتلا و در معرض خطر این بیماری بر اساس گایدلاین ۲۰۱۷ انجمن قلب آمریکا (American Heart Association / AHA )  و کالج کاردیولوژی امریکا ( American College of Cardiology/  ACC) در ایران پرداخته اند.

در مطالعه حاضر که بر اساس داده‌های پایه مطالعه ملی اپیدمیولوژیک به صورت مقطعی و مبتنی بر جمعیت «کوهورت پرشین»  طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ و با مشارکت ۱۶۴ هزار شرکت کننده ۳۵ تا ۷۰ سال با میانگین سنی ۵۰ سال از قومیت های مختلف ساکن ۱۶  استان ایران انجام شده ، ۵۵ درصد مشارکت کنندگان، زن، ۷۱ درصد ساکن مناطق شهری و ۲۱ درصد فاقد سواد بودند.

ابتلای حدود ۱۱ میلیون ایرانی به فشار خون بالا

دکتر رضا ملک زاده، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و محقق ارشد مطالعه، پیش از تشریح نتایج پژوهش ملی حاضر گفت: در کشورهای کم درآمد و حتی درآمد متوسط، نه تنها خبری از کاهش شیوع فشار خون بالا نیست، بلکه آمارها حاکی از افزایش دو برابری شمار مبتلایان به این بیماری طی سه دهه گذشته  است. نگرانی از این افزایش آمار وقتی بیشتر می شود که فشار خون بالا نقش بسیار مهمی در بروز بیماری های قلبی عروقی، سکته های قلبی و مغزی و بیماری های مزمن کلیوی دارد و جزو سه عامل اصلی مرگهای قلبی عروقی است.

وی افزود: با افزایش نگرانی ها از روند صعودی شمار مبتلایان فشار خون بالا، تعریف فشار خون توصیه شده در هفتمین گزارش کمیته ملی مشترک پیشگیری، تشخیص، ارزیابی و درمان فشار خون بالا /   The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7) که در بین عموم پزشکان و متخصصان پرکاربرد است ، در گایدلاین انجمن قلب آمریکا (American Heart Association / AHA )  و کالج کاردیولوژی امریکا ( American College of Cardiology/ ACC) که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده، تغییر کرد و بر اساس آن آستانه فشار خون بالا، از بیش از۱۴۰/۹۰  میلی متر جیوه  به بیش از ۸۰/۱۳۰ میلی متر جیوه کاهش یافت و پیش فشار خون سیستولیک که  قبلا بین ۱۲۰  تا ۱۳۹ و پیش فشار خون دیاستولیک که بین ۸۰ تا ۸۹ بود، به عنوان فشار خون بالا محسوب می شوند.

ملک زاده با اشاره به افزایش تدریجی اجرای دستورالعمل جدید تعیین فشار خون بر اساس «گایدلاین انجمن قلب آمریکا» و «کالج کاردیولوژی امریکا» در ایران، انجام مطالعه ملی درباره پیامدهای اجرای این دستورالعمل در کشور را ضروری دانست و درباره یافته های پژوهش حاضر گفت: بر اساس دستورالعمل قدیم تعیین فشار خون بالا (بیش از  ۱۴۰/۹۰ میلی متر جیوه) در هفتمین گزارش کمیته ملی مشترک پیشگیری، تشخیص، ارزیابی و درمان فشار خون (JNC7) ،  ۶٫۵ میلیون فرد بزرگسال ۳۵ تا ۷۰ سال کشور به این بیماری مبتلا هستند؛  اما بر اساس دستورالعمل جدید (بیش از ۱۳۰/۸۰ میلی‌متر جیوه) منطبق با گایدلاین انجمن قلب و کالج کاردیولوژی امریکا AHA  / ACC ، شمار مبتلایان بزرگسال، ۱۰٫۷ میلیون نفر برآورد می شود.

شیوع ۳۷ درصدی فشار خون بالا در جمعیت بزرگسال ایران

وی با بیان این که بر اساس دستورالعمل جدید تعیین فشار خون بالا ، در مجموع، ۱۴ درصد ( بیش از ۲۴ هزار نفر) به جمع مبتلایان فشار خون بالا اضافه شدند ، شیوع استاندارد شده  سنی – جنسی فشار خون بالا در جمعیت مورد مطالعه را بر اساس دستورالعمل قبلی تعیین فشار خون بالا،  ۲۲ درصد و بر اساس دستورالعمل جدید ، حدود ۳۷ درصد اعلام کرد و گفت:  این میزان در مقایسه با دستورالعمل قبلی تعیین فشار خون،  ۱۴ درصد به صورت مطلق و ۶۴ درصد به صورت نسبی،  بیشتر است.

رفع تفاوت جنسیتی در فشار خون بالا

به گفته محقق ارشد مطالعه حاضر، بر اساس دستورالعمل قدیم JNC7)) ، شیوع فشار خون بالا در بین زنان ، به طور قابل توجهی بیش از مردان در جمعیت مورد مطالعه است؛ اما بر اساس دستورالعمل جدید (ACC/AHA) ،  تفاوتی در شیوع فشار خون بالا بین دو جنس وجود ندارد. همچنین شیوع فشار خون بالا در بین افراد مسن هر دو جنس و صرف نظر از دستورالعمل قدیم و جدید افزایش نشان می دهد.

اهمیت شناسایی افراد در معرض خطر فاقد علائم خطر متابولیک، اما نیازمند مداخله دارویی

وی در تشریح دیگر یافته های مطالعه افزود: از مجموع ۱۴ درصد شرکت کنندگانی که بر اساس دستورالعمل  جدید ، مبتلا به فشار خون بالا تشخیص داده شدند، عمده آنها  مردان جوان و زیر ۵۵ سال تحصیل کرده بودند و نکته مهم آن که این افراد، کمتر عوامل خطر متابولیک ، بیماری های های رایج مرتبط با فشار خون بالا و خطر ۱۰ ساله حوادث عمده قلبی عروقی داشتند، با این حال، ۳۱ درصد این افراد (۴ درصد کل شرکت کنندگان در مطالعه) نیازمند مداخله دارویی بودند. این یافته ها می تواند نشانگر اهمیت شناسایی افراد در معرض خطر باشد که در مراحل بعدی زندگی ، مستعد ابتلا به فشار خون بالا می شوند و باید در مراحل اولیه بیماری، شناسایی و مدیریت شوند.  بویژه آن که خطر مرگ و میرهای قلبی عروقی در مردان – عمدتا گروه های سنی جوان تر – بیش از زنان است.

بی خبری نیمی از بیماران از ابتلا به فشار خون بالا

دکتر فرید نجفی، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و نویسنده اول مطالعه نیز به نتایج تحقیق حاضر رباره میزان آگاهی افراد مورد بررسی از ابتلا به فشار خون بالا اشاره کرد و گفت: یافته های ما نشان داد نسبت آگاهی از ابتلا به فشار خون بالا در میان بزرگسالان مبتلا ، بر اساس دستور العمل قبلی  JNC7)) ، ۷۷ درصد و بر اساس دستورالعمل جدید (ACC/AHA) ،  ۴۹ درصد است. در بین شرکت کنندگانی که به تازگی در طبقه بندی فشار خون بالا قرار گرفتند، تنها ۳ درصد از ابتلای خود به بیماری آگاه بودند؛ همچنین  بر اساس دستورالعمل جدید تعیین فشار خون، آگاهی از ابتلا به بیماری در بین زنان و نیز افراد مسن بالاتر است.

تنها نیمی از مبتلایان فشار خون بالا تحت درمان قرار دارند

وی افزود:  نتایج مطالعه نشان داد بر اساس دستورالعمل جدید،  تنها نیمی (۵۰ درصد) از مبتلایان به فشار خون بالا در بین جمعیت مورد مطالعه، تحت درمان قرار داشتند، درحالی که این نسبت بر اساس دستورالعمل قدیم، ۸۲ درصد است. بعلاوه هیچ یک از شرکت کنندگانی که به تازگی در دسته فشار خون بالا قرار گرفتند، تحت درمان نبودند. در مقایسه، میزان درمان فشار خون بالا بر اساس دستورالعمل جدید، با افزایش سن بیشتر می شود. همچنین زنان بر اساس هر دو دستورالعمل قدیم و جدید تعیین فشار خون ، بیشتر تحت درمان قرار دارند.

فشار خون بالا در ۴۶ درصد مبتلایان تحت درمان، کنترل نشده است!

نویسنده مطالعه حاضر افزود: یافته ها حاکیست میزان کنترل فشار خون بالا در میان « کل بزرگسالان مبتلا »، بر اساس دستورالعمل قبلی، ۶۳ درصد و بر اساس دستورالعمل جدید ، ۲۳  درصد است. در «افراد تحت درمان» نیز میزان کنترل فشار خون بالا، بر اساس دستورالعمل قدیم، ۷۶ درصد  و بر اساس دستورالعمل جدید  ۴۶ درصد است. یافته های مرتبط با اجرای دستورالعمل جدید تعیین فشار خون همچنین نشان می دهد میزان کنترل فشار خون بالا در بین زنان بیش از مردان است؛ با این حال، کنترل فشار خون بالا با افزایش سن، در هر دو جنس کاهش می یابد.

افزایش دوبرابری مبتلایان فشار خون بالای درمان نشده نیازمند مداخله دارویی

نجفی همچنین گفت: بر اساس دستورالعمل قبلی فشار خون بالا، از بین بزرگسالان پرفشاری خون درمان نشده، بیش از ۷ هزار شرکت کننده واجد شرایط درمان دارویی هستند، اما بر اساس دستورالعمل جدید، این میزان دو برابر شده و بیش از  ۱۵ هزار شرکت کننده نیازمند مداخله دارویی هستند. همچنین از مجموع افراد ( ۲۴ هزار و ۳۱۲) که در طبقه بندی مجدد فشار خون بالا قرار گرفتند ، ۷ هزار و ۶۷۱ نفر به مداخله دارویی نیاز داشتند.

تغییرات آماری حاصل از اجرای گایدلاین تعیین فشار خون بالا

به گفته وی، به طور کلی، اجرای دستورالعمل جدید فشار خون بالا در مقایسه با دستورالعمل قبلی، به دلیل داشتن استانداردهای سختگیرانه تر ، کاهش آستانه فشار خون بالا و از اینها مهمتر، افزایش شمار مبتلایان با ورود افراد بیشتر به طبقه بندی جدید فشار خون بالا ، طبیعتا منجر به برخی تفاوتهای آماری مرتبط با بیماری فشار خون بالا در کشور در مراحل اولیه اجرا خواهد شد که از آن جمله افزایش شیوع این بیماری  (۶۳ درصد) ، افزایش میزان بی خبری مبتلایان از ابتلا به بیماری (۳۷ درصد) به دلیل تغییر در آستانه فشار خون بالا، کاهش درمان بیماری (۳۸ درصد) ، کاهش کنترل فشار خون بالا در بزرگسالان مبتلا ( ۶۳ درصد) و کاهش کنترل در بزرگسالان تحت درمان فشار خون بالا (۳۹ درصد) نسبت به  دستورالعمل قبلی می شود ، اما با اجرای تدریجی استانداردهای گایدلاین جدید، هم سطح اطلاع مبتلایان از ابتلا به بیماری فشار خون بالا و هم   میزان درمان و کنترل بیماری در نهایت افزایش خواهد یافت و فواید بسیاری برای کنترل بهتر بیماری فشار خون بالا در جامعه خواهد داشت.

آیا اجرای دستورالعمل جدید تعیین فشار خون، بار اضافه بر سیستم بهداشتی ایران تحمیل خواهد کرد؟

ملک زاده، محقق ارشد مطالعه حاضر نیز در پاسخ به این سوال که آیا دستورالعمل جدید، سطح برخوردهای بالینی و مداخلات دارویی را شدیدا افزایش داده و بار اضافه بر سیستم مراقبتهای بهداشتی ایران تحمیل خواهد کرد؟ گفت: مطالعات کارآزمایی بالینی، مزایای کاهش آستانه  فشار خون  بالا از بیش از ۱۴۰/۹۰  میلی متر جیوه به بیش از ۸۰/۱۳۰ میلی متر جیوه و تاثیر آن در «کاهش قابل ‌توجه حوادث عمده قلبی عروقی بویژه سکته های قلبی و مغزی با تشخیص زودهنگام بیمارانی که قبلا در دسته پیش فشار خون قرار داشتند» را اثبات کرده اند.

وی افزود:  بر خلاف تصور کسانی که معتقدند اجرای دستورالعمل جدید فشار خون بالا سبب تحمیل افزایش بار بی فایده حاصل از برخوردهای بالینی با فشار خون بالا و افزایش مداخلات دارویی، بر زیرساختهاتی سیستم سلامت می شود، باید تاکید کرد که  بر اساس دستور العمل جدید طبقه بندی فشار خون،  درمان دارویی ضد فشار خون بالا برای مبتلایان به فشار خون مساوی یا بالاتر از ۸۰/۱۳۰ میلی‌متر جیوه  – بویژه برای کسانی که در معرض خطر بالا (سابقه حمله های ایسکمیک گذرا و سکته های قلبی و مغزی) قرار دارند – آغاز می شود. بنابراین در دستور العمل جدید تعیین فشار خون، همه بزرگسالانی که در یکی از مراحل طبقه بندی جدید بیماری قرار گرفته اند، نیاز به درمان دارویی ندارند و کمتر از یک سوم افراد تازه تشخیص داده شده، مبتلا به فشار خون بالا و عمدتا گروه های مسن نیازمند مداخله دارویی هستند. بر همین اساس با اطمینان می توان گفت دستورالعمل جدید ، استفاده از داروهای فشار خون را در میان اغلب افراد بررسی شده، افزایش نمی دهد و اتفاقا در مقایسه با دستور العمل قبلی، عمده مسوولیتها  متوجه پیشگیری از بیماری فشار خون بالا  با مداخلات غیردارویی و از طریق آگاهی رسانی به مردم ، اصلاح سبک زندگی و بویژه کاهش مصرف نمک در رژیم غذایی است.

به گفته محقق ارشد مطالعه ، در واقع، شباهت‌های بین دستورالعمل‌های قدیم و جدید تعیین فشار خون بالا، به نسبت تفاوت‌ها بسیار بیشتر است. تفاوت اصلی ، تمرکز بر تعریف مرحله یک  فشار خون در دستورالعمل جدید است. البته دستیابی به نتایج قطعی تر در این بحث و این که آیا اجرای دستورالعمل سختگیرانه تر در طبقه بندی سطوح فشار خون، به ویژه در کشورهای کم درآمد و متوسط با منابع محدود، مقرون به صرفه است یا خیر؟ نیازمند انجام مطالعات طولانی مدت در مقیاس بزرگتر است تا به برخی مسائل حل نشده پاسخ کامل دهند.

ملک زاده تاکید کرد : گایدلاین جدید تعیین فشار خون به طور قطع، گام مهمی برای کنترل فشار خون است و از بار سنگین این بیماری به عنوان عامل خطر بیماری های قلبی عروقی ، سکته های قلبی و مغزی  ، بیماری های مزمن کلیوی از دوش نظام سلامت کشور خواهد کاست.

الزامات اجرای دستورالعمل جدید تعیین فشار خون چیست؟

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین درباره الزامات اجرای دستورالعمل جدید تعیین فشار خون گفت: کنترل فشار خون بالا و پیشگیری از افزایش شیوع آن در کشور با اجرای دستورالعمل جدید ، نیازمند آگاهی متخصصان، مراقبان بهداشتی، و عموم مردم از این دستورالعمل و همچنین برنامه ریزی، سیاستگذاری و همراهی سیستم مراقبتهای بهداشتی و نظام سلامت کشور است.

اجرای تدریجی دستورالعمل جدید تعیین فشار خون بالا در ایران

ملک زاده همچنین تاکید کرد: دستورالعمل قبلی فشار خون بالا (JNC7) هنوز یک راهنمای پرکاربرد برای سنجش ، کنترل و درمان فشار خون در ایران بویژه در میان پزشکان عمومی مناطق دوردست است؛ اما بررسی ها نشان داده است که طی چند سال گذشته روند استفاده از دستورالعمل جدید در ایران روبه افزایش است و پیش بینی می شود دستورالعمل جدید جهانی در بین پزشکان ایران به تدریج مقبول و رایج شود ؛ چرا که پیشگیری اولیه برای حفظ سطح بهینه فشار خون حتی در بزرگسالان فاقد عوامل خطر رایج بیماری های قلبی عروقی یک ضروت غیرقابل انکار است.

افزایش دو برابری مرگهای قلبی عروقی ناشی از فشار خون بالا در ایران طی سه دهه گذشته

وی با بیان این که ایران یکی از کشورهای دارای شیوع فشار خون بالاست، گفت: فشار خون بالا یکی از سه عامل اصلی مرگهای قلبی عروقی در هر دو جنس ایران است و مطالعات نشان می دهد که مرگ و میر ناشی از «همه علل»  و مرگ و میرهای «قلبی عروقی ناشی از فشار خون بالا » طی سه دهه گذشته در ایران دو برابر شده  است. از سویی دیگر فشار خون بالا از مهمترین عوامل خطر بیماری های مزمن کلیوی است.

به گفته محقق ارشد مطالعه حاضر، اهمیت کنترل فشار خون بالا در پیشگیری از مرگ و میرهای قلبی عروقی و سکته های قلبی و مغزی، به اندازه ای است که می توان اذعان کرد در صورت کنترل شیوع آن در کشور، شاهد کاهش سکته های قلبی و مغزی و مرگهای قلبی عروقی در ایران تا ۲۵ درصد خواهیم بود. بر همین اساس معتقدیم پیشگیری اولیه برای حفظ سطح بهینه فشار خون حتی در بزرگسالان عاری از عوامل خطر سنتی بیماری های قلبی عروقی هم ضروری است.

مهمترین عوامل ابتلا به فشار خون بالا

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران فشار خون بالا را یک بیماری خاموش و بی علامت ، بسیار خطرناک و گاه مرگبار توصیف کرد و از جمله عوامل ابتلای فرد به این بیماری را سن بالای ۵۵ سال، زمینه های ژنتیکی، مصرف زیاد نمک، پرخوری، بی تحرکی یا کم تحرکی، اضافه وزن و چاقی، چربی خون بالا، مصرف الکل، رژیم غذایی ناسالم، منطقه محل سکونت ، سبک زندگی، آلودگی هوا ، استرس  و فشارهای ناشی از آن برشمرد.

ملک زاده گفت: کاهش مصرف نمک در رژیم غذایی روزانه، یکی از موثرترین اقدامات برای پیشگیری از افزایش شمار مبتلایان به فشار خون بالاست. این درحالیست که متوسط مصرف روزانه نمک در ایران (۱۱ گرم) و دو برابر حد مجاز (۵ گرم) است.

مجری مطالعه پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی و سکته های قلبی و مغزی در ایران همچنین افزود: همه افراد باید از سن  ۳۵ سالگی فشار خون خود را اندازه گیری کنند . اندازه گیری فشار خون باید هر ماه یا دست کم هر دو – سه ماه انجام شود و در این بین ، افراد مشکوک به ابتلا به فشار خون بالا  در اولین فرصت به پزشک مراجعه کرده و تحت درمان قرار گیرند.

درمان کامل فشار خون به اندازه شروع و کنترل بیماری مهم است

وی با اشاره به این که فشار خون بالا یک بیماری کاملا قابل پیشگیری و درمان است، تاکید کرد: «درمان کامل»  فشار خون بالا به اندازه «شروع درمان» و «کنترل بیماری» ضروری است. داروهای درمان فشار خون با کیفیت بسیار مناسب در کشور تولید می شوند و در دسترس  هستند؛ بویژه آن که داروهای ترکیبی فشار خون که حاوی دو نوع دارو در دوزهای مختلف هستند نیز در کشور تولید شده و تحت پوشش بیمه قرار دارند که اگر به درستی مصرف شوند می توانند به راحتی فشار خون را کنترل و از سکته های قلبی و مغزی پیشگیری کنند.

انتهای پیام

 

مطالب مرتبط

«چربی خون بالا» در جهان تغییر مسیر داد!/میزان «چربی خون» ایرانی ها اعلام شد

هشدار معاون تحقیقات وزیر بهداشت نسبت به یک فاجعه: بی خبری ۶٫۵ میلیون ایرانی از ابتلا به فشار خون بالا !

نتایج مهم بزرگترین مطالعه فشار خون در جهان حاصل همکاری پژوهشگران ایرانی اعلام شد/تعداد ایرانیان مبتلا به مرز ۱۰ میلیون نفر رسید/بالاترین فشار خون جهان در کجاست؟

برای پولدار شدن، ورزش کنید!

نظر دهید

* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند

سرخط خبرها