شنبه، ۵ خرداد، ۱۴۰۳ | Saturday, 25 May , 2024

سومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار در شهر همدان برگزار شد

نسخه قابل پرینت
کد خبر:3858
چهارشنبه، ۳۰ تیر، ۱۳۹۵ | 14:05

سومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار در شهر همدان برگزار شد

مجموعه مقالات سومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات سومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۴ توسط دبیرخانه دائمی همایش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید.

در این کنفرانس۱۱۳عنوان مقاله تخصصی شامل۱۴۵۲صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار

بررسی روند پارامترهای اقلیمی دما و بارش – مطالعه موردی شهرستان تربت حیدریه
بررسی تاثیرترتیب لایه های خاک برشتاب ماکزیمم زلزله
بررسی اثر ترتیب لایه های خاک بر نیروهای داخلی سازه مطالعه موردی شهر کرمان
بررسی تاثیر غلظت نیترات وطول بستر برروی عملکردبسترهای دنیتریفیکاسیون
بازآفرینی محرک توسعه باتاکید برابعاداجتماعی نمونه موردی محله کلپا همدان
ارزیابی فیزیک ساختمانی و تاثیر پارامترهای طراحی برآسایش حرارتی خانه های سنتی شهرهمدان
نقش یادمانهای شهری درایجادپارادایم فرهنگی – محیطی
واکاوی مفهوم مسکن درطراحی مجتمع های مسکونی
بررسی تاثیر رطوبت برشکل گیری خانه های مناطق معتدل و مرطوب
نگاهی به معماری بومی ازمنظرچیستی و مفهوم
تبیین تاثیر فرهنگ برمعماری منطقه ای بومی – اقلیمی
بررسی شاخصهای رویکرد معماری بیونیک به منظور استفاده مطلوب درچارچوب توسعه پایدار
محرمیت،معماری، خانواده
تاثیرنانوسیلیس اولتراسونیک شده برمقاومت فشاری و مقاومت کششی بتن خودمتراکم
بررسی تاثیر میکروسیلیس برمقاومت فشاری و مقاومت کششی بتن خودمتراکم ساخته شده با سیمان تیپII
بررسی تاثیر همزمان میکروسیلیس و نانوسیلیس برمقاومت فشاری و مقاومت کششی بتن خودمتراکم
بررسی تاثیر استفاده همزمان میکروسیلیس و نانوسیلیس اولتراسونیک شده برجذب آب اولیه ونهایی بتن خودمتراکم
نقش هویت درپایایی معماری بومی باتاکید برحس مکان ودرک فضاهای معماری
بازآفرینی میادین برای تعاملات اجتماعی
بررسی عملکرد شاخصهای خشکسالی هواشناسی درارزیابی خشکسالی دراستان خراسان جنوبی
بررسی و ارزیابی نتایج تحلیل طیفی و تحلیل تاریخچه زمانی ساختمان مسکونی ۱۲طبقه با دیواربرشی با مقایسه تحلیلهای دینامیکی و استاتیکی درسازه های بتن آرمه بادیواربرشی
تاثیرپذیری تزیینات ابنیه ازمعماری بافت تاریخی نمونه موردی: کلیسای گریگوری بوشهر
به کارگیری تکنولوژی لایدار جهت ساخت مدل رقومی زمین
گرافیک شهری
مدیریت منابع آب کشاورزی با رویکردتوسعه پایدار
تبیین و تحلیل بافت فرسوده نواحی مرکزی شهری بارویکردبرنامه ریزی مشارکتی مطالعه موردی محدوده لاله زار شهرتهران
مضیف الگوی پایداری زیست محیطی نمونه موردی جزیره مینوآبادان
نقش مجتمع های فرهنگی عشایری درتحقق جامعه پایدارنمونه موردی مجتمع عشایری شوشتر
بررسی طراحی منظرشهری وارتباط آن با پایداری درمدیریت نوین شهری
بررسی هویت یابی درمعماری و منظرشهری باتاکید برنشانه های شهری
بررسی نقوش شمسه درتزئینات بناهای مذهبی دوره قاجار نمونه موردی :مسجدعمادالدوله کرمانشاه
معرفی مدل نیمه توزیعی SWAT مدل شبیه سازی فرسایش
کاربرد وکارکرد شوادان
انرژی خورشیدی و اهمیت فرم و تناسبات ساختمان ها دراستفاده ازآن درتهران
معماری بومی وسکونتگاه های وعبادتگاه های جای گرفته دردل کوه مطالعه موردی شهرستان مراغه
اولویت بندی چالشهای اسکان غیررسمی بااستفاده ازتحلیل سلسله مراتبی ahp مطالعه موردی شهرک صنعتی و شهرک پدرشهرکرمان
بررسی معماری زمینه گرا ازمنظربوم گرایی درشهرستان تبریز نمونه موردی: خانه های تبریز
ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابرشهری دربرابر زلزله باتاکید برتراکم جمعیتی جداره معبرمطالعه موردی: منطقه ۳شهرزنجان
ضرورت درک فضای معماری مرکزرسانه عمومی
ضرورت درک فضای معماری مرکزرسانه عمومی با استناد به رویکرد فرهنگی
تاثیر شیشه های هوشمند درطراحی ساختمان اداری پایدار نمونه موردی بانک قوامین
بررسی روشهای طراحی معماری جهت بهینه سازی مصرف انرژی درساختمان
بهینه سازی وتوسعه مبلمان شهری باطراحی و ساخت نیمکت چندکاره
اصول برنامه ریزی کالبدی مجتمع های مسکونی برای افزایش ضریب امنیت اجتماعی مطالعه موردی: مجتمع مسکونی امیردرعظیمیه کرج
کعبه، محور کیهانی
مناره؛رویکردی نمادشناسانه درفهم معانی مناره
بررسی اهمیت منظردرکیفیت فضاهای شهری
طراحی بهینه کاربریهای عمومی شهری دراقلیم سردوکوهستانی بارویکرد جنبه های طبیعی مفهوم پایداری درمعماری موردمطالعاتی شهرماکو
تحلیل شیوه های جمع آوری و دفع موادزاید جامدشهری مطالعه موردی: شهرآستانه اشرفیه
بررسی استادیوم های ورزشی به عنوان یکی ازتجهیزات مهم شهر سیرتحول تاریخی استادیوم هاوملاحظات طبیعی ومصنوع درمکانیابی آنها
پیاده راه و نقش وجودی آن دربرقراری تعاملات اجتماعی و حس تعلق انسان به فضای معماری
نقش فضای باز مشترک درمجتمع های مسکونی برپایداری اجتماعی و تعامل افراد
بهینه سازی مصرف انرژی درساختمانها بارویکردبکارگیری بام سبز
بررسی قرارگاه های رفتاری درخیابان شهری بااستفاده ازالگوهای جاری رفتار،نمونه ی موردی خیابان مسجدجامع یزد
بهینه سازی مصرف انرژی گرمایشی ویکپارچه سازی ساختمان بااستفاده ازانرژی مستقیم خورشیدی
روشهای کنترل پروژه نوین درمدیریت پروژه های ساخت
بکارگیری تکنولوژی اطلاعات وارتباطات ict درمدیریت پروژه های ساخت
تاثیرمعماری اکوتک درساختمانهای بلندمرتبه
ساختارشناسی معماری سنتی بابررسی موردی خانه های سنتی اصفهان وبکارگیری درمجموعه مسکونی
برآورد خطرزمین لرزه برای ساختگاه سدهای شمال غرب ایران
بررسی اثرات فضای سبزبرمحیط شهری اصفهان
تحلیل مدیریت محیط زیست ایران
معماری پایداربارویکردی نوین درراستای کاهش مصرف انرژی بابررسی ساختمان ساختمان سبزCH2
بررسی عملکرد انواع بادگیرها و نقش آنها درپیشبرد اهداف معماری پایدار
عنوان بهره گیری ازبتن سبک گازی درصنعت ساخت و سازو تولید قطعات پیش ساخته بارویکرد معماری پایدار
معماری بیونیک والگوهای طبیعی درطراحی مسکن و تاثیرآن برمحیط زیست شهری بارویکرد بیونیک
بررسی دانش و معماری بیونیک برای رسیدن به معماری پایدار
مروری برکاربردهای سرعت سنجی تصویری ذرات درمهندسی ژئوتکنیک
بررسی کیفیت فاضلاب شهری دراحیاء پوشش گیاهی مطالعه موردی: شهرزابل
بررسی مترو به عنوان یک سیستم حمل ونقل عمومی کارامد و تاثیرات آن برفرم و کالبدشهرها و فرهنگ و رفتاراجتماعی شهروندان
ارزیابی عملکردTMD با افزایش نسبت جرم آن درساختمان های فولادی تحت بارزلزله
ارزیابی عملکردتیرپیوند داری دوجان با تغییرابعادمهاربند درقابهای EBF
تحلیل و بررسی مصالح نوین ساختمانی درسبک سازی سازه های تاریخی و سنتی
تحلیل وبررسی مراکزاقامتی – توریستی بارویکرد توسعه اکوتوریسم نمونه موردی شهرخوی
نحوه اثربخشی بوم برکالبد معماری ایرانی مقایسه اقلیم گرم و خشک بااقلیم گرم و مرطوب
گذاری ازسنت به مدرنیته درمعماری ایران بانگاهی به مفهوم هویت
ارائه شاخصهای ارزیابی تغییر کالبدی روستای آتان و مقایسه آن به شکل تطبیقی با روستای پالنگان وماسوله
جایگاه فناوریهای نوین ساختمانی درمعماری سبز
بررسی حقوق شهروندی درزندگی شهری
بررسی نقش اقلیم بااستفاده ازشاخصهای فشارعصبی و بیکر و TCI درجذب توریسم شهرستان شوشتر
بررسی شرایط اقلیمی درمعماری شهراردبیل
لزوم طراحی سایتهای مدیریت پسماند درکلانشهرها وتولید انرژی بااستفاده ازتکنولوژی پیرولیزپیشرفته درجهت توسعه پایدارشهری
اصول پایداری اجتماعی درطراحی مجتمع های مسکونی براساس هنرومعماری بومی مازندران
بررسی سیستم تصفیه بیولوژیکی SBR پیشرفته درسیستم تصفیه فاضلاب شهریزد
بررسی فرایند بیولوژیکی sbr پیشرفته درحذف فلزات سنگین ازفاضلاب شهری مطالعه موردی سیستم تصفیه فاضلاب شهریزد
مطالعه و ارزیابی قوس راستگرددرتقاطع های همسطح
مروری برسازه های چادری و ویژگیهای آن
رابطه اثرگذارضوابط ومقررات شهری درشکل گیری نماهای شهری بابیان ضوابط نماسازی شهرستان شاهرود
شناخت و بررسی مبانی و مفاهیم توسعه پایدارشهری
نقدومفهوم هویت فراموش شده نمای شهری درمعماری عصرحاضر
تجلی توسعه پایداربابهره گیری ازنانوتکنولوژی و هوشمندسازی ساختمان هادرراستای بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی درساختمان
معماری سنتی عنصرمکمل فضاومکان بابررسی ساختارپویا درمعماری سنتی شهردامغان
فرهنگ محرمیت وخلوت درمعماری ایرانی خانه لطفی؛نمادی ازفرهنگ معماری اصیل شهرتاریخی دامغان
آکوستیک درسینما با بررسی نمونه موردی پانلهای آکوستیک معماری اوریگامی ازrytr
تاثیر اقلیم و فرهنگ معماری بومی منطقه گرم و خشک معرفی خانه یغمایی شاهرود
گیاهان درابرسامانه باغ ایرانی پس ازاسلام
تاثیرنورخورشید درمعماری اقلیم گرم و خشک نمونه موردی شهرکاشان
بررسی عوامل ژئومورفولوژی برتوسعه شهرفاروج
بررسی تغییرات کیفیت فیزیکی و شیمیایی اب رودخانه پلرود برگرفته ازپایان نامه ارشد
تحلیل آماری کیفیت پساب رودی وخروجی تصفیه خانه فاضلاب اهر
واکاوی و بررسی تاثیر تکنولوژی و مصالح نوین درصنعت ساختمانی ومحیط زیست درراستای توسعه معماری پایدارشهری
Mapping of forest infection with Loranthus europaeus in Zagros forests of Iran using Kriging method
چگونگی طراحی و اجرای بهینه بام سبز
نقش توانهای محیطی درتوسعه پایدارشهری نمونه موردی: شهرآبسرد
تحلیل عملکردبادگیر به عنوان سیستم سرمایشی پایدار درمناطق گرم و مرطوب ازطریق مدل های CFD نمونه موردی : خانه گلبتان بندرکنگ
سازه های چوبی به مثابه فولاد، طراحی شهری برخاسته ازجنگلهای انبوه چوب بامبو
جایگاه پایداری درمعماری درجهت بهینه سازی مصرف انرژی
پیاده راه کردن پلهای تاریخی گامی به سوی ترویج حمل ونقل شهری پایدار نمونه موردی پل باستانی دزفول
بازنگری مفاهیم معماری ایران درارتباط با معماری پایدار
تاثیرپارک موزه کودک بررشدخلاقیت کودکان
شناخت عوامل موثردرپاسخگویی فضای بازی کودکان
بررسی تاثیر فناوری نانو درشیشه های خودتمیزشونده و آسان تمیزشونده
بررسی تاثیر فناوری نانو درمعماری پایدار

مطالب مرتبط

یافته های بررسی تغییرات اقلیمی کشور نشان داد:کاهش ۴۳ میلیمتری بارش و افزایش ۱.۳۲ درجه ای دمای کشور طی ۳۰ سال گذشته

پایگاه جامع اطلاعاتی زنان و خانواده راه‌اندازی شد

نخستین حضور رسمی نام «هوش مصنوعی» در مقالات علمی/ آغاز عصر «نشر مصنوعی»

ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی و دیزلی از سال ۲۰۳۵ در اروپا

نظر دهید

* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند

سرخط خبرها