دیده بان علم ایران – Iran Science Watch

ساخت سامانه هوشمند مدیریت مصرف آب در دانشگاه صنعتی اصفهان

سامانه هوشمند مدیریت مصرف آب وبهره برداری از شبکه آبرسانی و آبیاری توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی و ساخته شد.

به گزارش دیده بان علم ایران، دکتر مهدی قیصری، عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان این که بر اساس شاخص‌های معتبر بین‌المللی، ایران از نظر منابع آب در شرایط تنش آبی و بحران شدید قرار دارد، گفت: در حال حاضر بسیاری از مناطق کشور با کمبود شدید منابع آب روبرو است و از سوی دیگر منابع آب موجود نیز به دلیل اضافه برداشت، تغییرات اقلیمی و بارگزاری زیاد، تحت تأثیر قرار گرفته اند.

وی افزود: در شرایط کنونی تنها راه حل برای مدیریت بحران کمبود آب، افزایش بهره وری مصرف آب و مدیریت آب از منبع تا مصرف در تمام بخش های صنعت، کشاورزی، فضای سبز و شرب می باشد.

قیصری با اشاره به طراحی سامانه مدیریت هوشمند مصرف آب و بهره برداری از شبکه آبرسانی با همکاری بخش خصوصی و با هدف افزایش بهره وری مصرف آب توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان، تصریح کرد: خوشبختانه درکشور سرمایه گذاری اقتصادی خوبی برای زیرساخت های مرتبط با مسائل آب انجام شده اما در زمینه مدیریت و بهره برداری اقدامات اساسی انجام نگرفته است.

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، اضافه کرد: زمانی توسعه به معنی واقعی در بخش آب تحقق می یابد که به تمام جنبه های توسعه به ویژه مدیریت و بهره برداری توجه شود.

قیصری با بیان این که در این طرح مهندسی، طراحی و ساخت سخت افزارهای سامانه های مدیریتی، برنامه های نرم افزاری و مدلسازی مورد نیاز برای مدیریت و آنالیز عملکرد شبکه های آبرسانی و آبیاری تهیه و به صورت عملیاتی اجرا شده است، بیان کرد: این طرح در راستای توسعه سامانه های مدیریت هوشمند مصرف آب و بهره برداری ازشبکه آبرسانی، به عنوان یک فعالیت بین رشته ای از علوم برق، الکترونیک، مکانیک، کشاورزی، کامپیوتر و مهندسی آب در مدت چهار سال به انجام رسید.

وی، امکان اضافه شدن این سامانه به شبکه های آبرسانی و آبیاری موجود وافزایش ارزش افزوده به سرمایه گذاری های قبلی را از مهمترین ویژگی های این سامانه عنوان کرد و افزود: سامانه هوشمند بهره برداری از شبکه آبرسانی،  قابلیت کاربرد در شبکه های آب شرب، صنعت و فضای سبز شهری را دارد.

عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: در این سامانه هوشمند، مؤلفه های فشار و مصرف به عنوان مهمترین مؤلفه ها در بهره  برداری از شبکه های آبرسانی به صورت هوشمند تحت وب مدیریت می شوند، به نحوی که در تمام دوره بهره برداری از شبکه آبرسانی با توجه به ظرفیت هیدرولیکی سیستم، فشار بهینه تعیین و توسط ابزارهای کنترلی بر روی شبکه اعمال می شود.

قیصری، کاهش مصرف انرژی، کاهش نشت از شبکه آبرسانی، کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی،کاهش هزینه های نیروی انسانی، افزایش عمر مفید تأسیسات، مدیریت توزیع عادلانه آب شرب در شرایط کمبود آب و حذف جیره بندی در شهر و افزایش رضایت مندی مشترکین را از جمله مزیت های این سیستم عنوان کرد.

این محقق دانشگاه صنعتی اصفهان، اضافه کرد: در بخش فضای سبز شهری و صنعتی می توان به تخصیص آب به عرصه های  فضای سبز بر اساس نیاز آبی، نظارت بر اجرای برنامه های آبیاری تدوین شده در هر عرصه، اعمال نقطه نظرات کارشناسی و افزایش بهره وری مصرف آب در فضای سبز شهری و صنعتی به عنوان ویژگی های مهم سیستم طراحی شده اشاره کرد.

قیصری با تأکید بر ضرورت افزایش بهره وری مصرف آب در شرایط فعلی کشور، افزود: سامانه مدیریت هوشمند توزیع آب یک راه حل جامع برای نظارت و کنترل بر مصرف  آب در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت، شرب و فضای سبز ارائه می دهد. در این سامانه میزان آب مورد نیاز برای هر مصرف کننده مشخص شده و با استفاده از ابزارهای نظارتی و کنترلی از طریق بستر GSM و نرم افزار تحت وب قابل مدیریت می باشد.

وی در پایان بر مدیریت منابع آب و افزایش بهره وری مصرف به عنوان تنها گزینه مطمئن و قابل دسترس برای مدیریت شرایط آب کشور تأکید کرد.

انتهای پیام

خروج از نسخه موبایل