دوشنبه، ۱۴ اسفند، ۱۴۰۲ | Monday, 4 March , 2024

پیشتازی ایران نسبت به ترکیه در تولید علم صنعتی

نسخه قابل پرینت
کد خبر:1493
شنبه، ۲۲ خرداد، ۱۳۹۵ | 14:53

پیشتازی ایران نسبت به ترکیه در تولید علم صنعتی

مقایسه مدارک علمی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در یک فاصله ۱۵ ساله در دو پایگاه استنادی ISI و اسکوپوس نشان می دهد ایران در ابعاد اثرگذاری علمی، دیپلماسی علمی و تولید علم صنعتی برتر از ترکیه است.

به گزارش دیده‌بان علم ایران دکتر محمدجواد دهقانی رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC با ارائه گزارشی که توان علمی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه را مقایسه می‌کند، گفت: توسعه علمی یک کشور نیازمند رشد ابعاد مختلف تولید علم در آن کشور است. در این میان برخی کشورها آگاهانه یا ناآگاهانه الگوی رشد کمی را به عنوان راهبرد توسعه علمی شان برگزیده اند.

وی گفت: مقایسه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ در دو پایگاه استنادی ISI و اسکوپوس نشان می دهد که کشور در ابعاد اثرگذاری علمی، دیپلماسی علمی و تولید علم صنعتی برتر از ترکیه عمل کرده است.

به گفته دهقانی، براساس پایگاه استنادی اسکوپوس ایران از سال ۲۰۱۱ تاکنون کمیت تولید علم بیشتری نسبت به ترکیه تولید کرده است، اما براساس پایگاه استنادی ISI کمیت تولید علم ترکیه بیش از ایران است.

وی افزود: رشد کمیت تولید علم از شروط لازم برای توسعه علمی است، اما شرط کافی نیست. سند سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری نیز بر ابعاد مختلف توسعه علمی تاکید دارند و توسعه علمی در مسیر ایجاد ثروت و قدرت با حفظ ارزش های اسلامی را مورد توجه قرار داده اند.

رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تصریح کرد: استخراج اطلاعات از پایگاه ISI نشان می دهد که رشد کمیت علم ترکیه در سال ۱۹۹۰ از مرز هزار مدرک گذشت که ۰.۱ درصد از علم دنیا را شامل می شود. در سال ۱۹۹۳ تولید علم ترکیه دو برابر شد. در سال ۱۹۹۶ میزان تولید علم ترکیه به ۴۰۹۰ مورد رسید.

وی ادامه داد: در سال ۱۹۹۹ ترکیه توانست ۰.۵ درصد از علم دنیا را تولید کند. در سال ۲۰۰۲ تولید علم ترکیه از مرز ۱۰ هزار مدرک گذشت و در سال ۲۰۰۴ سهم این کشور از علم دنیا از مرز یک درصد عبور کرد. در سال ۲۰۱۵ ترکیه ۳۹۱۲۳ مدرک تولید کرده است که ۱.۷ درصد از علم دنیا را شامل می شود.

به گفته دهقانی، هر چند فاصله کمیت تولید علم ایران و ترکیه در پایگاه ISI در حال کاهش است، اما براساس این پایگاه ترکیه از کمیت تولید علم بیشتری نسبت به ایران برخوردار است. در سال ۲۰۰۴ اختلاف علم دو کشور بیش از ۱۱۰۰۰ مدرک بود، اما هم اکنون در سال ۲۰۱۵ این اختلاف به زیر ۵۰۰۰ مدرک رسیده است.

وی افزود: براساس اطلاعات مستخرج از پایگاه استنادی اسکوپوس کمیت تولید علم ایران از ترکیه پیشی گرفته است.

دهقانی خاطرنشان کرد: ایران در سال ۲۰۰۰ تنها ۰.۱۴ درصد از علم دنیا را تولید می کرد. این رقم در سال ۲۰۱۰ به ۱.۲ درصد از کل کمیت علم دنیا رسید. در فاصله سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ سهم ایران از کل تولید علم دنیا از مرز ۱.۵ درصد عبور کرد. هم اکنون در سال ۲۰۱۶ سهم ایران از کل تولید علم دنیا ۱.۹ درصد است.

وی یادآور شد: علیرغم افزایش کمی تولیدات علمی ترکیه، کیفیت یا اثرگذاری تولیدات علمی این کشور رشد نکرده است. در حال حاضر اثرگذاری علمی اصلی ترین شاخص مرجعیت علمی است.

رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام براساس اطلاعات پایگاه استنادی اسکوپوس، در سال ۲۰۰۰ رتبه اثرگذاری تولیدات علم ایران ۴۶ بود. این رتبه در سال ۲۰۱۰ به ۲۸ رسید و در سال ۲۰۱۱ مجددا ارتقا یافته و به ۲۴ رسید.

به گفته وی، در سال ۲۰۱۳ رتبه اثرگذاری علم ایران دوباره افزایش یافته و به ۲۳ رسید. در آخرین محاسبات انجام شده در سال ۲۰۱۴ رتبه اثرگذاری علم ایران ۲۲ است.

وی افزود: براساس همین پایگاه، ترکیه در سال ۲۰۰۰ رتبه ۲۹ اثرگذاری علم دنیا را در اختیار داشت. رتبه اثرگذاری علم ترکیه تا سال ۲۰۱۰ به رقم ۲۵ رسید، اما کیفیت تولیدات علمی ترکیه سیر نزولی را طی کرد به نحوی که رتبه این کشور در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ به جایگاه ۲۸ نزول کرده و در ادامه با این روند نزولی در سال ۲۰۱۴ ترکیه به رتبه ۲۹ دنیا رسید.

دهقانی گفت: تولید علم صنعتی یکی از مهمترین مولفه های تولید علم مدرن را تشکیل می دهد و می بینیم که در سند سیاست های کلان علم و فناوری تبدیل علم به ثروت خواسته شده است.

وی بیان کرد: علم صنعتی به علمی اطلاق می شود که توسط حداقل یک پژوهشگر از یک صنعت تولید می شود. عمده این تحقیقات توسط مراکز تحقیق و توسعه صنایع تولید و همانند تولید علم دانشگاهی در مجلات معتبر بین المللی منتشر می شوند.

دهقانی افزود: بررسی اطلاعات تولید علم صنعتی ایران و ترکیه در پایگاه استنادی ISI نشان می دهد که هر چند در فاصله زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ ترکیه با ۱۸۷ مورد تولید علم صنعتی از ایران برتر بود، اما در بازه زمانی ۲۰۱۴-۲۰۱۲ ایران ۱.۵ ( یک و نیم ) برابر ترکیه تولید علم صنعتی داشته است.

وی یادآور شد: در این دوره زمانی ترکیه تنها ۱۴۷۶ مورد علم صنعتی تولید کرده بود، در حالیکه جمهوری اسلامی ایران در همین دوره زمانی ۲۳۰۹ مورد علم صنعتی تولید کرده بود.

به گفته رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام یکی دیگر از مولفه های علم مدرن، دیپلماسی علمی است. تعاملات علمی در سند سیاست های کلان علم و فناوری به صورت صریح و روشن نیز مورد تاکید قرار گرفته اند.

وی گفت: براساس اطلاعات مستخرج از پایگاه استنادی اسکوپوس سهم دیپلماسی علمی از کل تولید علم کشور از ۱۹ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۲۱ درصد در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است، در حالیکه در سال ۲۰۰۱ این رقم برای ترکیه ۱۳ درصد بود و در سال ۲۰۱۴ به ۲۰ درصد رسیده است.

دهفانی افزود: براساس اطلاعات مستخرج از پایگاه استنادی ISI ، از نظر سهم دیپلماسی علمی از کل تولید علم، ایران برتر از ترکیه عمل کرده است.

رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: در سال ۲۰۱۵ سهم دیپلماسی علمی از کل تولید علم دنیا ۲۲ درصد است. این بدان معنی است که ۲۲ درصد تولید علم دنیا با مشارکت حداقل دو کشور صورت پذیرفته است. این رقم برای ایران در همین سال ۲۳ درصد و برای ترکیه ۲۰ درصد است.

وی بیان کرد: هر چند کمیت تولید علم و رشد آن از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما این کمیت باید هوشمندانه تولید شده و رشد یابد. مهمترین هدف نظام آموزش عالی مبتنی بر اسناد بالادستی و همچنین روند جهانی تولید علم، تبدیل علم به ثروت و قدرت است که به تنهایی و با تاکید محض بر افزایش کمی حاصل نمی شود.

دهقانی تاکید کرد: بنابراین، علاوه بر تاکید بر رشد کمی تولید علم بایستی سایر ابعاد توسعه علمی نیز مد نظر قرار گیرد که عبارتند از تولید علم کاربردی، اثرگذاری علم تولید شده و همچنین تبدیل علم به قدرت از طریق دیپلماسی علمی. ترکیه را می توان مثالی از کشورهایی دانست که به جای تاکید بر توسعه همه جانبه، بیش از هر چیز به افزایش کمی تولید علم می اندیشد.

انتهای پیام

مطالب مرتبط

دکتر زارع: رخداد دو زلزله بزرگ به فاصله تنها ۹ ساعت کم سابقه بود/تحریک دومینووار قطعات گسلی به زلزله های بزرگ پیاپی منجر شد

فراز و فرود یک استعفای تاریخی در تحقیقات نظام سلامت ایران

از یکشنبه آینده آغاز می شود: بزرگداشت «هفته ترویج علم» با رویکرد «شناخت ایران زمین»

با بررسی گسترده ۱۱ نژاد ایرانی؛ مشخصات ژنتیکی گستره ژنومی جمعیت ایرانی شناسایی شد

نظر دهید

* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند

سرخط خبرها